Usługi 

 - poligraficzne techniką offsetową i typograficzną;
- redakcja techniczna i graficzna (opracowanie);
- druk akcydensów manipulacyjnych:
* etykiety, nalepki, wizytówki, zaproszenia, umowy, faktury, kartoteki: PZ, WZ, KP, KW itp.;
- druk akcydensów informacyjnych:
* afisze, programy, instrukcje obsługi, informatory, katalogi, cenniki, ulotki, statuty, regulaminy, rozkłady jazdy itp.;
- druk akcydensów na papierach samokopiujących;
- druk książek i broszur;
- sztancowanie i druk na kartonach;
- druk i sztancowanie etykiet na papierach i foliach samoprzylepnych;
- szycie zeszytowe i blokowe;
- druki z numeracją;
- złocenie na gorąco (dowolne kolory);
- perforowanie;